पोस्ट्स

अर्जातील चुकी सुधारण्याबाबत आणि नवीन अर्ज करणे.

प्रथम फेरीबाबत आणि प्रशिक्षण फी बाबत

Food Production ( General ) फूड प्रोडक्शन ( जनरल )

खाद्य आणि पेय सेवा सहाय्यक ( Food & Beverages Service Assistant )

विकल्प आणि प्राधान्य फॉर्म कसा भरावा ? ( How to fill up option)

ऑनलाईन अर्ज भरणे