पोस्ट्स

Machinist Grinder

डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ( D.T.P.O.)

प्रवेश प्रक्रीयेतील टप्पे

मशिनिस्ट (Machinist)

नळकारागिर (Plumber)

कोपा ( Computer Operator & Programming Assistant)

सुतारकाम Carpenter

यांत्रिक प्रशितन व वातानुकुलित ( M.R.A.C.)